Misja Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów "Academia"

Krzewienie kultury muzycznej poprzez szkolenia, prelekcje oraz kursy upowszechniające
muzykę klasycznąoraz kulturę jej słuchania. 
Wykonywanie dzieł muzycznych.
Organizowanie wystaw, galerii, dzieł muzycznych i udostępnianie ich jak najszerszemu ogółowi społeczeństwa.
Prowadzenie i gromadzenie środków finansowych na rzecz orkiestry symfonicznej "Academia" w Szczecinie.Orkiestra symfoniczna "Academia" powstała w 1992 roku. Wydała 6 płyt z muzyką klasyczną, odbyła szereg koncertów w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Włochy, Szwecja). W ramach programu dotowanego przez Unię Europejską odbyła cykl koncertów. Orkiestra współpracuje z Fundacją Polsko-Niemiecką "Pojednanie". Orkiestra niedawno obchodziła swoje 15-lecie. Stowarzyszenie jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Festiwalu "Sacrum-Non Profanum" w Trzęsaczu. Realizuje cykliczne Koncerty Uniwersyteckie pod nazwą "Przez Muzykę Do Świata Wartości". Realizowane projekty zyskały uznanie melomanów w kraju i zagranicą.Opis działań projektu:

Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia przy finansowym wsparciu Funduszu Małych Projektów  Programu Współpracy Interreg VIA  zaplanowało dwa duże koncerty wokalno-instrumentalne pt. „Muzyka łączy Narody - Arcydzieła Muzyki Filmowej”.

Pierwszy koncert odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w Amfiteatrze im. Marka Grechuty w Świnoujściu, a drugi 23 czerwca br. w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

Mieszkańcy pogranicza będą mieli możliwość wysłuchania utworów w wykonaniu znakomitych artystów m.in.:, Chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego im. prof. Jana Szyrockiego ze Szczecina,  oraz chórzystów niemieckich z Kirchenchor Brüssow, Stadtchor Penkun i Singekreis Hohenselchow - jak również muzyków Akademii Sztuki ze Szczecina oraz wybitnych solistów związanych z instytucjami kultury naszego miasta.

Do udziału w koncercie zaproszona została także Lwowska Orkiestra Filharmonii Narodowej Ukrainy.  Dzięki sztuce, jaką jest muzyka, koncerty mają za zadanie integrację międzynarodowych społeczeństw.

Wszyscy artyści na zakończenie koncertów wykonają wspólnie Hymn Unii Europejskiej (Oda do radości z finału IX Symfonii Ludwiga van Beethovena w opracowaniu Zbigniewa Kozuba), które to wykonanie zostanie poprzedzone wspólnymi próbami.

 

Rezultat projektu:

Pogłębienie  współpracy w zakresie sztuki i kultury poprzez realizację koncertów w Świnoujściu i Szczecinie z udziałem uczestników i odbiorców projektu z Polski i Niemiec między Pomorskim Stowarzyszeniem Instrumentalistów „Academia“ a Főrderverein Gutshaus Ramine.e.V.

Kwota wsparcia – 50 000,00 Euro.

KPP_FMPKRS: 0000176175
NIP: 8512173021
Regon: 810403952
ul. Krzemienna 40
70-734 Szczecin