Misja Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów "Academia"

Krzewienie kultury muzycznej poprzez szkolenia, prelekcje oraz kursy upowszechniające
muzykę klasycznąoraz kulturę jej słuchania. 
Wykonywanie dzieł muzycznych.
Organizowanie wystaw, galerii, dzieł muzycznych i udostępnianie ich jak najszerszemu ogółowi społeczeństwa.
Prowadzenie i gromadzenie środków finansowych na rzecz orkiestry symfonicznej "Academia" w Szczecinie.Orkiestra symfoniczna "Academia" powstała w 1992 roku. Wydała 6 płyt z muzyką klasyczną, odbyła szereg koncertów w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Włochy, Szwecja). W ramach programu dotowanego przez Unię Europejską odbyła cykl koncertów. Orkiestra współpracuje z Fundacją Polsko-Niemiecką "Pojednanie". Orkiestra niedawno obchodziła swoje 15-lecie. Stowarzyszenie jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Festiwalu "Sacrum-Non Profanum" w Trzęsaczu. Realizuje cykliczne Koncerty Uniwersyteckie pod nazwą "Przez Muzykę Do Świata Wartości". Realizowane projekty zyskały uznanie melomanów w kraju i zagranicą.KRS: 0000176175
NIP: 8512173021
Regon: 810403952
ul. Krzemienna 40
70-734 Szczecin