Kwartet klarnetowy Con Fuoco - koncert zdroje 11.06.2017zdjęcie

Kwartet klarnetowy Con Fuoco

Stworzony w 2016 roku przez studentów i absolwentów akademii Sztuki w Szczecinie
kwartet klarnetowy Con Fuoco wykonuje zarówno muzykę klasyczną jak i aranżacje
popularnych utworów muzyki rozrywkowej. Instrumentalistów grupy połączyła pasja do
wspólnego muzykowania oraz zamiłowanie do pięknego instrumentu dętego drewnianego,
jakim jest klarnet. Zespół tworzą: Marek Pytlak – klarnet I, Małgorzata Socha – klarnet II,
Viktoria Trikilewicz – klarnet III i Magdalena Sapalska – klarnet basowy.