Lamd

W cztery oczy – LAMD 18/2023/2024

Boguszewski(28)_Strona_1

PADEREWSKI ZASZCZEPIŁ WE MNIE PROMOWANIE MUZYKI POLSKIEJ…

Bohdan Boguszewski – dyrygent/conductor

Boguszewski(28)_Strona_2

Ze LWOWA DO WIEDNIA

Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA odnosi sukcesy Symfonię Ignacego Jana Paderewskiego z Lwowską Orkiestrą Filharmonii Narodowej Ukrainy znakomity dyrygent – Bohdan Boguszewski – prof. Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu i Akademii Sztuki w Szczecinie, Prezes Zarządu, a zarazem Dyrektor Artystyczny PSI Academia – prowadził trzykrotnie: w Berlinie, Szczecinie i we Lwowie. Wszystkie te wykonania były przyjmowane z wielkim entuzjazmem przez zgromadzoną publiczność. Sukces ten skłonił dyrygenta i orkiestrę do nagrania i wydania dzieła na CD oraz w wersji winylowej. W roku 2021 Akademia Fonograficzna nominowała nagranie do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej „Fryderyk” w kategorii „Album Roku Muzyka Symfoniczna”. W Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (ECMKP) w Lusławicach (11 listopada) i w Wiedniu w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu (12 listopada) odbyły się koncerty z okazji 340. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Kahlenbergu. Były one dedykowane cichym bohaterom wojny naszych sąsiadów: „Kobietom i dzieciom Ukrainy”. Kahlenberg to strategiczne wzgórze, wznoszące się nad Wiedniem, gdzie król
Polski Jan III Sobieski dowodził wojskami, które stoczyły zwycięską bitwę z Turkami w obronie Wiednia i Europy. Tam też na fasadzie kościoła pw. św. Józefa znajdują się cztery tablice: pierwsza upamiętniająca wizytę papieża Jana Pawła II w 1983 roku, druga jest hołdem dla króla Jana III Sobieskiego, trzecia to dar Polaków z Wiednia dla pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a czwartą odsłoniło w roku 2023 Dowództwo Wojskowe Wiednia, upamiętniając 340. rocznicę bitwy pod Kahlenbergiem.

Boguszewski(28)_Strona_3

Boguszewski(28)_Strona_4

W nawiązaniu do tych zdarzeń Bohdan Boguszewski wraz z orkiestrą postanowił – i tak się stało – wykonać wspaniałe dzieło I.J. Paderewskiego: monumentalną Symfonię h-moll op. 24, zwaną Polonia. 11 listopada dzieło to zostało wykonane w prestiżowym miejscu dla polskiej kultury muzycznej – ECMKP w Lusławicach, gdzie żył i tworzył na przełomie XX i XXI wieku nasz światowej sławy kompozytor. Na szczególną uwagę natomiast zasługuje wykonanie tego dzieła już następnego dnia, ponieważ było to jego austriackie prawykonanie. Koncert ten odbył się 12 listopada we wnętrzach kościoła pw. św. Józefa na Kahlenbergu. Wydarzenia te są protestem przeciw brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Polskę z Ukrainą łączy w wyjątkowy sposób postać I.J. Paderewskiego, urodzonego w Kuryłówce na terenach obecnej Ukrainy. Pięknym gestem ze strony muzyków Ukrainy stało się wykonanie ostatniej wielkiej kompozycji Mistrza – dzieła, które było hołdem złożonym bohaterskiej walce Polaków o niepodległą ojczyznę. Znamienny jest fakt, że półtora wieku później tym razem Ukraina walczy z tym samym agresorem. Myślę, wręcz jestem przekonana, że powinniśmy złożyć na ręce wspaniałego dyrygenta Bohdana Boguszewskiego wielkie podziękowania za promowanie tej pięknej muzyki, a co za tym idzie – wielkiego Mistrza, jakim
był I.J. Paderewski. Jestem zaszczycona, że jako redaktor naczelna dwujęzycznego magazynu LAMetD „La Mode et La Diplomatie” mogłam uczestniczyć, a także objąć patronatem te niepowtarzalne koncerty, które poprowadził wspaniały dyrygent – prof. Bohdan Boguszewski.

Redaktor Naczelna
Halina Rostkowska-Niemczyk